Telegrafen

Telegrafen er et galleri med skiftende utstillinger. Vil du oppleve moderne samtidskunst eller lokale kunstnere? Vandreutstillinger eller egenproduserte utstillinger? Foto, maleri, skulptur, videokunst, grafikk, tekstil og tegning. Dette er noe av det man kan oppleve i Telegrafen. Galleriet har ca. 8-10 utstillinger i året.

Telegrafen driftes av Steinkjer Kulturhus som har en utstillingsavtale med Steinkjer Kunstforening. Kunstforeningen har utstillinger i 100 dager av året. Resten av året programmeres av Steinkjer Kulturhus. Steinkjer Kulturhus tar imot søknader om utstillingsplass kontinuerlig.

Telegrafen kan også brukes til andre arrangement som bokbad, foredrag og mindre konserter.

Åpningstider:
Mandag/tirsdag/onsdag: 12-17
Torsdag: 12-19
Fredag: 12-17
Lørdag: 12-16
Søndag: 12-16

Søknad om utstilling

Steinkjer Kulturhus tar imot søknader om utstillingsplass kontinuerlig. Søknad med prosjektbeskrivelse og CV sendes booking@steinkjerkulturhus.no

Utstilling nå:

Where Birds Don’t Sing med Brit Bøhme

Av Steinkjer Kunstforening

10. februar – 10. mars 2024.

Brit Bøhme har over tid arbeidet med tema stillhet i sine malerier. Pandemien aktualiserte dette. Tid til å fokusere og reflektere. Et langsommere liv. Oppmerksomhet mot omgivelsene. Fokus på nærhet og miljø. Disse impulsene brukte hun i maleriprosjektet «I denne tid» (separatutstilling på Hå gamle prestegard i 2022). I vår tid kan det synes som om normaliteten er satt på vent. Verden er usikker, og vi har kanskje for alltid endret måten vår å se og oppleve den på.

«Where Birds Don’t Sing» er en videreføring av dette konseptet. Tidligere har Brit hatt primærfokus på nærhet og natur. Nå fokuserer hun på det urbane. Høsten 2022 hadde hun et 4 måneders opphold på Cité Internationale des Arts i Paris (Langaards stiftelse). Oppholdet brukte hun til å forske, videreutvikle og utdype prosjektet.

Storbyens liv og gestalt kan overflatisk sett framstå upåvirket, men har samtidig en urovekkende undertone. Vår tid preges av at mye av det vi forestilte oss som solid og stabilt kan vise seg å være mer skjørt og sårbart enn vi trodde. Brit Bøhme ønsker å undersøke og utforske det som ligger under overflaten og utfordrer den tilsynelatende stabiliteten. Her tar hun utgangspunkt både i vår egen tid og i historiske referanser. Det som tildekker og det som avdekker.

I Steinkjer kunstforening viser Brit en kombinasjon av store og mindre arbeider, noe de nye, moderne lokalene med god takhøyde inviterer til. Store malerier/collage på lerret, foto og papirarbeider. Hun ønsker å oppnå en kontrast mellom papirarbeider og maleri. Det skjøre, rå, mot det solide. Både maleriene og papirarbeidene bygges lagvis opp, med papir, maling, eller i en kombinasjon.

Utstillingsprogram:

11.februar – 10.mars 2024: Brit Bøhme. Malerier.
Steinkjer kunstforening åpner 10.februar en utstilling av Brit Bøhme, som hun har kalt «Where Birds Don’t Sing». Gjennom en serie av malerier/collage på lerret, foto og papirarbeider av dels monumental størrelse vil hun «undersøke og utforske det som ligger under overflaten og utfordrer den tilsynelatende stabiliteten. Her tar jeg utgangspunkt både i vår egen tid og i historiske referanser. Det som tildekker og det som avdekker….», sier hun selv.

16. mars til 14. april: Håvard Løvnes. Malerier.
I mars kommer maleren Håvard Løvnes, vinner av Portrettmesterskapet på NRK. Utstillingen har fått tittelen «Vi møtes her» og viser portretter. Utstillingen ble tidligere vist i K-U-K i Trondheim. Håvard Løvnes fra Agdenes utviklet seg som maler primært gjennom portrettet, men har i de senere år utforsket andre innfallsvinkler i sine malerier for å formidle det menneskelige gjennom alt fra snapshot-aktige observasjoner til høyst konstruerte motiv.

18. april til 28. april: Egil Henning. Treskulpturer.
I april vil Egil Henning fra Steinkjer vise frem sine imponerende treskulpturer. Dette blir første gang skulpturene hans blir presentert for publikum utenfor snekkarboden på Byafossen. Med dyktighet og kunstnerisk håndlag benytter Egil Henning kniv og varierte tresorter for å skape vakre figurer og motiver.

4. mai til 26. mai: Beda Maria Johansson og Nina Frieden.
I mai er kunstforeningen tilbake med en utstilling der glasskunst møter grafikk, et spennende møte mellom glassskunstneren Beda Maria Johansson og grafikeren Nina Frieden. Beda Marie har sterke røtter til Steinkjer, hun er datter av Bjørg Hougen, søster til Sigbjørn Hougen, som alle eldre steinkjerfolk husker. Bjørg var keramiker og gikk bort i 2021. I de siste årene har Beda arbeidet med et prosjekt rundt den kunstneriske og menneskelige arven fra sin mor. «Mammas vandring gjennom huset var synlig. Det var spor av leire på dørhåndtaket, på kjøleskapet, på tekannen. Nå når hun er borte, er det som om det som har vært med meg hele veien kommer opp igjen og gir meg inspirasjon og kraft til å fortsette», sier Beda. Nina Frieden er fra Luxemburg og viser i denne utstillingen fargesterke silketrykk, inspirert av nordisk kultur og myter: «Jeg ble interessert i nordiske myter og eventyr første gang jeg besøkte Norge. Jeg kjente sterke bånd til den naturen folk i Norden er så kjent med, og til den sterke arven av gammel nordisk historie og kultur.», sier Nina

1.juni til 16.juni: Steinkjer Maleklubb.
I juni er Steinkjer Maleklubb tilbake med ny utstilling.

20. juni til 25. august: Årets Sommerutstilling.
Steinkjer kunstforenings største satsing i 2024 er utvilsomt «Skulptursommer Steinkjer 2024» som åpner 20.juni. Seks anerkjente skulptører har sagt ja til å delta med ett eller flere arbeider.
Halvparten av dem er fra Steinkjer: Mohed Omrani, som vil lage en ny steinskulptur for anledningen, Anders Sletvold Moe og Vigdis Haugtrø. Gunn Harbitz lager abstrakte steinskulpturer, mens Tore Reisch og Øystein Pålssøn Lønvik begge utforsker tre som skulpturmateriale.